info@fastbike.sk   00421 918727755

Servis 10 rokov zdarma

U nás získava každý zákazník ako bonus 10-ročný servis zdarma.

 

Čo obsahuje 10-ročný servis zdarma ?

·        nastavenie prehadzovačky / prešmyku

·        nastavenie bŕzd

·        bezpečnostná kontrola (dotiahnutie kľuky, predstavca a pod.)

·        nahodenie a nastavenie u nás zakúpených komponentov a doplnkov

·        bezplatná aktualizácia firmware / software v e-bike (elektrických bicykloch)

 

Čo neobsahuje 10-ročný servis zdarma ?

·        oprava defektu (defekt je z 95% chyba jazdca)

·        materiál potrebný na úspešné dokončenie servisu / opravy ako napr.: nová kazeta, reťaz, duša a pod.

·        pravidelný servis tlmiča, vidlice (odporúčaný servis je každých 100h chodu / 1 rok)

·        servis tlmiča brain

V individuálnych prípadoch môžu do bezplatného servisu spadať aj úkony, ktoré nie sú vyššie spomenuté.

Ku každému servisu je potrebný záručný list, ktorý ste dostali pri kúpe bicykla. V prípade, že prídete bez záručného listu, bude vám naúčtovaná plná suma za servis.